مبارزان غیور کردستان ایران

پیشمرگه های آزادی ستان حزب دموکرات کردستان ایران

خبر جان باختن دو پیشمرگه حزب شما بار دیگر قلب هر ایرانی و آزادی خواهی را بدرد آورد.

دشمن همه ما یکی بیشتر نیست. حکومت خودکامه وضد بشر وولایت مطلقه نظامی آخوندی در میهن ما یگانه دشمن است.

ما می توانیم با هم سو کردن توان هایمان این جرثومه فساد را از ایران زمین بزدائیم و باید این مسئولیت را به انجام برسانیم .

از شما تقاضا داریم خویشتن داری نموده و اختلاف ها را با گفت وگو حل نمایید.

برای خانواده های جان باخته گان صبر و بردباری آرزومندیم و از مبارزان فداکار کردستان شکیبایی و آرامش انتظار داریم.

در مبارزه برای آزادی و برابری و دموکراسی در ایران ما در کنار شما بوده ایم هستیم و خواهیم بود.

درود به همه جان باخته گان راه آزادی

پیش بسوی برچیدن استبداد مذهبی از ایران زمین

جبهه ملی ایران (هلند)